Szolgáltatások

Ki? Mit gondol a házassági szerződésről?

sexy Nem egészen erre gondoltunk...

sexy Nem is erre...

sexy Erre meg végképpen nem...

Sokan úgy tartják, de a házassági vagyonjogi szerződés egyáltalán nem jelenti a bizalom hiányát, ellenben nagyon sok vitát, pereskedést meg lehet vele takarítani.

Akiknek ajánljuk:

Ha az egyik fél jelentősebb vagyonnal, avagy adóssággal rendelkezik mint a másik, az egyik vagy mindkét fél már elvált és újraházasodnak, akik társasági részesedéssel rendelkeznek. Sokan nem is tudják, de élettársak között is indokolt lehet a vagyonjogi viszonyok egyértelmű jogi rendezése.

A Polgári törvénykönyv családjogi könyvének alapvető szabálya, hogy a házastársak között életközösségük idejére házassági vagyonközösség keletkezik. Ez azt jelenti, bármelyikük szerezte is a vagyontárgyat az életközösség alatt, a házastársak osztatlan közös tulajdonába kerül, akkor is, ha az házat, autót, bankbetétet esetleg csak egyikük nevén tartják nyilván.

Fontos megjegyezni, hogy a fennálló különvagyoni tartozásokat, amennyiben a közös vagyonból rendezik, akkor a házasság bontása esetén a tartozással nem bíró házasfél követelheti a közös vagyonnak azon részét, melyet a különvagyoni tartozásra fordítottak.

A másik lehetőség a vagyonelkülönítő rendszer, amikor a törvényben meghatározott esetekben (például a házasságkötéskor meglévő, ajándékozással, öröklés útján szerzett vagyontárgy, és a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy) a felek külön tulajdonába kerülnek az egyes vagyontárgyak.

A felek akár a házasságkötés előtt vagy alatt is köthetnek házassági szerződést. ebben rögzíteni érdemes a meglévő külön és a közös vagyonba tartozó tárgyaik körét, és kizárják a vagyonközösség létrejöttét. Jellemző még, hogy a házassági életközösség megszakadása után rendelkeznek vagyonjogi szerződéssel a házastársi közös vagyon sorsáról. Ez történhet bírói egyezséggel és peren kívüli megállapodással is.

A szerződések formája mindig írásbeli, az ügyvédi közreműködés is törvényi előírás.

Ingatlan adás-vétel

wordpresslawportfolioitem7

Ha Ön, kiválasztotta a megvásárolni kívánt ingatlant és létrejött a megállapodás az eladó ingatlan tulajdonosával, akkor e-mailben küldje el irodánk részére a peter.koruhely@welcredit.hu címre az alábbi adatokat,az adásvételi szerződés megkötése és a gyors ügymenet érdekében.

Ingatlan adásvételi szerződés elkészítéshez szükség lesz:

 • Ingatlan címe és helyrajzi száma
 • a megvásárolni kívánt tulajdoni hányad
 • Vevő és eladó adatai:
  • Név, születési név, amennyiben több keresztneve szerepel az iratokban, kérem mindegyiket tüntessék fel.
  • születési hely, idő
  • személyi szám
  • adószám
  • lakcím
  • Eladó bankszámla száma, ha a vételár egy részét átutalással fizetik.
 • Teljes vételár, illetve annak részletezése:
  • Foglaló, maximum 10%
  • Adásvételi szerződés aláírásakor átadott készpénz
  • Birtokba adáskor fizetendő összeg
  • Pénzintézeti kölcsönből teljesítendő összeg
 • Szerződéskötés várható napja
 • Birtokba adás legkésőbbi időpontja

Gyorsüzenet generálása

Minden esetben az ingatlan legfrissebb tulajdoni lapját beszerezzük a TAKARNET rendszerről. Az adásvételi szerződést elkészítjük, a hitelt nyújtó Pénzintézet előírásainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A szerződés aláírása előtt, e-mailben elküldjük a tervezet a szerződő feleknek, annak érdekében, hogy a szerződés szövegét és a benne lévő adatok ellenőrzésre lehetőség legyen. Csak ezután kerülhet sor személyi iratok ellenőrzésére, és másolására, a szerződés utolsó átolvasása után pedig az aláírásra. Az adásvételi szerződés megkötése után, a szerződést, minden esetben benyújtjuk az illetékes földhivatalba.

Az ingatlan adásvétel költségei:
A földhivatali eljárási díj (6.600,.- forint ingatlanonként), az előre egyeztetett mértékű ügyvédi munkadíj és a vagyonszerzési illeték.
Ezeket a költségeket fő szabály szerint a vevő fizeti.

Cégalapítás, cégeljárás

wordpresslawportfolioitem7

Cégjog, Társasági jog

Gazdasági társaságok, egyéni cégek, szövetkezetek, alapítása, változásbejegyzési eljárásban képviselete cégbíróság előtt

Vállalkozás indítása

Jogi tanácsadás a gazdasági társaságok alapításához.

Amire szükség lesz:

 • Egy jó név, ami legalább öt karakterrel különbözik a már bejegyzett cégek nevétől. Cégnevek ellenőrizhetőek a www.e-cegjegyzek.hu oldalon
 • Székhely, cím helyrajzi szám
 • A cég tevékenységi körei
 • A cég vagyonának mértéke, összetétele
 • Tag(ok) neve, címe, adóazonosító jele
 • Ügyvezető(k) neve, címe, adóazonosító jele
 • A társaság email címe.
 • 50.000,- forint illeték befizetése elektronikus úton, melyhez a befizető azonosítót emailen küldjük meg.
A legegyszerűbb, ha a fenti adatokat és a tag(ok) és ügyvezető(k) személyi igazolványának és a lakcím és adókártyájának másolatát elküldik a peter.koruhely@welcredit.hu email címre.

Gyorsüzenet generálása

Cégeljárás

A cég alapító okiratának vagy társasági szerződésének, valamint az összes szükséges okirat elkészítése. A bejegyzés, változásbejegyzés érdekében cégbírósági képviselet.

Cégmódosítás, speciális társasági szerződések, gazdasági társaságok átalakulásával, szétválásával, egyesülésével kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzés.

A cég tevékenységi körét illető törlés, új tevékenység felvétel bejelentése az NAV-hoz a T201T nyomtatványon az ügyfélkapun keresztül intézhető, az ügyvédi közreműködést nem igényel.

Minden esetben adóregiszrációs eljárásra is számítsanak, ugyanis a cég tisztségviselői vagy tulajdonosait illető adóhivatali ellenőrzés után, adja ki a cégbíróság a bejegyzésről vagy a változásbejegyzésről szóló határozatát.

Gazdasági társaságok végelszámolása.

Követelés behajtás

wordpresslawportfolioitem7
A korábbi tapasztalataim szerint egy gazdasági társaság követeléseinek behajtása az alábbi eljárások keretében lehetséges:
 • saját struktúrában történő behajtás,
 • követeléskezelő részére történő értékesítés,
 • ügyvédi irodán keresztül történő behajtás
Álláspontom, illetve korábbi tapasztalataim szerint, a saját struktúrában történő behajtás esetén a társaság jelentős erőforrásait köti le a követelések érvényesítése, ugyanis időt kell fordítani
 • a munkatársak betanítására,
 • a követeléskezelés szervezetének felépítésére
 • esteleges új munkaállomások, gépek beszerzésére,
Gazdasági erőforrásokat vesz igénybe a a munkatársak munkabére, illetve azok járulékainak kifizetése, Bírósági tárgyalások, valamint a követelések érvényesítésével kapcsolatos munkálatok jelentős munkaidőt vonnak el az ezzel foglalkozó munkatársaktól. Nem elhanyagolható az a körülmény, hogy az ügyfelek „csak” magától a társaságtól kapnak felszólító levelet, így az esetleges peres eljárással történő fenyegetettség-érzetük is kisebb. Tapasztalataim szerint a Társaság által történő közvetlen felszólításnál a követelések 10-15%-a hajtható be egyszerű felszólítással, a többi esetben elengedhetetlen a fizetési meghagyásos, avagy a bírósági eljárás. A különböző követeléskezelő szervezetek részére történő értékesítéssel nem kívánok bővebben foglakozni, hiszen a Társaságuk gazdasági döntésébe tartozik, hogy mekkora veszteség mellett mondanak le a teljes követelés behajtásáról. Az ügyvédi iroda közreműködésének az alábbi előnyei vannak a fenti módszerekkel kapcsolatban: Társaságuknak nem kell időt fordítani
 • a munkatársak betanítására,
 • a követeléskezelés szervezetének felépítésére
 • esteleges új munkaállomások, irodai gépek beszerzésére,
Gazdasági erőforrásokat nem vesz igénybe a a munkatársak munkabére, illetve azok járulékainak kifizetése, Munkatársaiknak nem rabolják idejét a bírósági tárgyalások, valamint a követelések érvényesítésével kapcsolatos munkálatok. Ügyvédi irodámban már kiépítettem a teljes infrastruktúrát, a megfelelő munkatársak és berendezések, elektronikus aláírókártya, rendelkezésemre állnak. Az ügyvédi iroda útján történő követelésérvényesítés további előnye, hogy a követelések 20-25%-a felszólító levél hatására is behajtható, így további azok költségeket nem okoznak, hiszen az ügyvéddel, illetve a közvetlen a Társaság szándékát demonstráló peren kívüli, avagy peres eljárással való „fenyegetettség” jobban kényszeríti a tartozó ügyfeleket a követelés megfizetésére. A fizetési felszólítás mintája honlapunkon megtalálható . A felszólító levélben az ügyvédi iroda letéti bankszámláját jelöltem meg, ami lehetővé teszi a követelések befolyásának közvetlen ellenőrzését, és nem veszi igénybe Társaságuk könyvelési osztályának erőforrásait. A letéti számla alakulásáról, illetve a Társaságukat érintő részeiről a megállapítandó elszámolási periódusok esedékességekor természetesen beszámoló készül, illetve a befolyt összegeket Társaságuk részére átutaljuk. Természetesen van mód Társaságuk bankszámlájának megjelölésre, ez esetben a befolyt összegekről azonnali értesítést kérünk, elkerülendő a kétszeres behajtással járó költségeket és kényelmetlenségeket. Amennyiben a felszólító levélre nem érkezik válasz, illetve a követelés nem folyik be a megjelölt bankszámlára, a követelést un. fizetési meghagyásos eljárás keretén belül érdemes, illetve 1.000.000,- forint alatt kötelező, érvényesíteni. Az eljárás díja a követelés 3%-a, minimum 5.000,- forint, ügyvédi költségként a követelés 2,5%-a+ÁFA, minimum 5.000,- forint +ÁFA állítható be. A fizetési meghagyásos eljárás lényege, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közjegyző egy erre a célra létesített űrlapot küld meg a kötelezettnek a jogosulti követelés fennálltáról, illetve annak bizonyítékairól. Abban az esetben, ha a kötelezett a közjegyző megkeresésére, a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem válaszol, tehát annak nem mond ellent, a követelés végrehajtható lesz. Vonatkozó jogszabályok:
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 24. §, 313-323. §§
 • a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39-42 §§.
 • a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3 §.
Amennyiben a kötelezett ellentmondást nem terjeszt elő, az összes követelésre vetítve az esetek 20%-ában ki is fizeti a tőkét, a kamatokat és az eljárás illetékét Amennyiben azt nem teszi meg, és ismert a bankszámlája, inkasszót lehet arra vezetni, és így folyik be a követelés. Inkasszó útján az összes követelésre vetítve az esetek 10-15%-ában sikerül beszedni a tőkét, a kamatokat és az eljárás illetékét Eredménytelen inkasszó esetén nyílik lehetőség a bírósági végrehajtás igénybevételére. Abban az esetben, ha a kötelezett a fizetési meghagyásnak ellentmond, az eljárás perré alakul, az eljárási illetéket a követelés 6%-ára, de minimum 7.000,- forintra kell kiegészíteni. Vonatkozó jogszabályok:
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39-42 §§.
 • a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §.
A bírósági eljárás kétfokú, az elsőfokú ítélet ellen van helye fellebbezésnek, melynek illetéke megegyezik az alapeljárás illetékével. A bírósági eljárás végén jogerős ítélet születik, mely után nyílik lehetőség az inkasszóra, illetve a bírósági végrehajtás igénybevételére. A jogerős ítélet alapján ún. végrehajtási lapot kell kiállítani, melyen le kell róni a követelés 1%, de legalább 3000 forint, legfeljebb 150 000 forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb 450 000 forint illetéket. Ügyvédi költségként pedig ha végrehajtás foganatosítása során egy adott végrehajtási cselekménynél való közreműködés munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 1000 Ft. Ha az ügyvéd a végrehajtás foganatosítása során több végrehajtási cselekménynél működött közre, a munkadíj valamennyi közreműködésért együttesen a végrehajtási ügyérték 3%-át nem haladhatja meg. Ilyenkor is irányadó azonban az (1) bekezdésnek az a rendelkezése, amely szerint minden egyes végrehajtási cselekménynél való közreműködésért legalább 1000 Ft munkadíj állítható be. A Bíróság a végrehajtási lapot megküldi a területileg illetékes végrehajtónak, aki lefolytatja a végrehajtási eljárást. A végrehajtó eljárása során a végrehajtást kérőnek kell megelőlegezni a végrehajtási költségeket, amely mindig a követelés összegétől és a felhalmozott költségek és kamatok mértékétől függ. Vonatkozó jogszabályok:
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 42 § (1) e).
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Törvény
 • a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet
 • a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet
A követelések érvényesítésével kapcsolatban ki kívánom emelni, hogy az eddig jelezett költségeket, illetékeket az adósnak meg kell fizetnie, tehát abban az esetben, ha a követelésre van fedezet, ezek megtérülnek. Az ügyvédi közreműködés díja aszerint alakul, hogy mekkora a követelés összege, illetve milyen szakban kerül sor annak kifizetésére.
 • Amennyiben az adós az ügyvédi felszólító levél hatására fizet, a munkadíj a behajtott követelés 2%-a + ÁFA.
 • Amennyiben az adós a nem peres eljárás hatására fizet, a munkadíj a behajtott követelés 2,5%-a + ÁFA, de minimum 5000,- Ft + ÁFA.
 • Amennyiben az adós a peres, illetve a végrehajtási eljárás hatására fizet, a munkadíj a behajtott követelés 5%-a + ÁFA, de minimum 10.000,- Ft + ÁFA.
Az ügyvédi megbízási díj az eljárások jogerőre emelkedésekor, illetve a közvetlenül, felszólító levél hatására befolyt összegek kézhezvételekor esedékes.

Társasházak

Feltöltés alatt...

Peres ügyes

Feltöltés alatt...

dr. Koruhely - Minden jog fenntartva!

fel